JAK DZIAŁA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU- PRZYKŁADY Z ŻYCIA

Zapraszamy do lektury artykułu ze styczniowego wydania Gazety Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego autorem jest Partner w naszej firmie.

www.biznes2biznes.com/materialy/GazetaMSP_01-2021/GazetaMSP_01_2021.pdf