Komunikacja w zespole – warsztaty

Komunikacja w zarządzaniu

Komunikacja w zespole

Warsztaty komunikacji

Prowadząca: Joanna Cybruch

Cel warsztatów

  • Uzyskanie wiedzy niezbędnej do efektywnego komunikowania się
  • Poznanie swojego profilu temperamentu i stylu zachowania w kontaktach międzyludzkich
  • Uzupełnienie wiedzy o skutecznych technikach negocjacji i rozwiązywania konfliktów
  • Opanowanie umiejętności efektywnego komunikowania się

Odbiorcy

  • Osoby aspirujące do objęcia stanowisk kierowniczych
  • Właściciele małych i średnich firm
  • Pracownicy

Czas trwania

  • 2 dni

Dzień 1

L.p. Zakres merytoryczny Czas trwania
1. Po co nam komunikacja? 09:00-10:15
2. Przerwa 10:15-10:30
3. Dowiedz się kim jesteś? Profil temperamentu i stylu zachowania w kontaktach międzyludzkich 10:30-12:30
4. Przerwa obiadowa 12:30-13:15
5. Zespół – czym jest? Szumy i zakłócenia. Synergia. 13:15-14:45
6. Przerwa 14:45-15:00
7. Aby zespół nie był samotną wyspą 15:00-16:30
8. Podsumowanie i zakończenie 16:30-16:45

Dzień 2

L.p. Zakres merytoryczny Czas trwania
1. Empatia w komunikacji – umiejętność mówienia i słuchania 09:00-11:00
2. Przerwa 11:00-11:30
3. Role grupowe. Dekodowanie jako interpretacja. Mowa ciała. 11:30-13.30
4. Przerwa obiadowa 13.30-14.15
5. Rozwiązywanie konfliktów w zespole 14.15-15:45
6. Przerwa 15:45-16:00
7. Asertywność 16:00-17:15
8. Podsumowanie i zakończenie 17:15-17:30

UWAGA: ze względu na specyfikę zajęć warsztatowych, minimalna liczba uczestników to 2 osoby