Komunikacja w zarządzaniu. Warsztaty komunikacji dla menedżerów.

Komunikacja w zarządzaniu

Komunikacja w zarządzaniu

Warsztaty komunikacji dla menedżerów

Prowadząca: Joanna Cybruch

Cel warsztatów

  • Uzyskanie wiedzy niezbędnej do efektywnego komunikowania się
  • Poznanie skutecznych metod zarządzania poprzez komunikację
  • Poznanie swojego profilu temperamentu i stylu zachowania w kontaktach międzyludzkich
  • Uzupełnienie wiedzy o skutecznych technikach negocjacji i rozwiązywania konfliktów
  • Opanowanie umiejętności efektywnego komunikowania się

Odbiorcy

  • Menedżerowie i dyrektorzy
  • Osoby aspirujące do objęcia takich stanowisk
  • Właściciele małych i średnich firm

Czas trwania

  • 2 dni

Dzień 1

L.p. Zakres merytoryczny Czas trwania
1. „Are You Talking to me?“ – po co nam komunikacja? 09:00-10:30
2. Przerwa 10:30-10:45
3. Dowiedz się kim jesteś? Profil temperamentu i stylu zachowania w kontaktach międzyludzkich 10:45-12:30
4. Przerwa obiadowa 12:30-13:15
5. Funkcje procesu komunikacji w organizacji 13:15-14:45
6. Przerwa 14:45-15:00
7. Zespół – czym jest? Szumy i zakłócenia. Synergia 15:00-16:45
8. Podsumowanie i zakończenie 16:45-17:00

Dzień 2

L.p. Zakres merytoryczny Czas trwania
1. Empatia w komunikacji – umiejętność mówienia i słuchania 09:00-11:00
2. Przerwa 11:00-11:15
3. Dekodowanie jako interpretacja. Mowa ciała. Feedback. 11:15-12:45
4. Przerwa obiadowa 12:45-13:30
5. Rozwiązywanie konfliktów w zespole 13:30-14:45
6. Przerwa 14:45-15:00
7. Asertywność 15:00-16:45
8. Podsumowanie i zakończenie 16:45-17:00

UWAGA: ze względu na specyfikę zajęć warsztatowych, minimalna liczba uczestników to 2 osoby