Szkolenia / Warsztaty

Akademia handlowca

Akademia handlowca

O skutecznej sprzedaży

Prowadzący: Artur Cybruch, MBA

Cel szkolenia

 • Uaktualnienie wiedzy niezbędnej do prowadzenia nowoczesnej sprzedaży
 • Poznanie najlepszych sposobów na zdobycie perspektywicznych klientów
 • Zapoznanie się z psychologią sprzedaży i najskuteczniejszymi technikami negocjacji
 • Zmaksymalizowanie wyników w Twoim kanale czy rejonie
 • Opanowanie umiejętności niezbędnych do skutecznego szkolenia nowoczesnego handlowca

Odbiorcy

 • Przedstawiciele handlowi oraz osoby, które rozważają podjęcie pracy na takim stanowisku
 • Menedżerowie sprzedaży, którzy chcą skuteczniej szkolić podległych im handlowców
 • Właściciele małych i średnich firm, którzy są zaangażowanych bezpośrednio w sprzedaż

Czas trwania

 • 2 dni

Dzień 1

L.p.Zakres merytorycznyCzas trwania
1.Identyfikacja szans rynkowych i prospecting– jak znaleźć cennego i perspektywicznego klienta09:00-10:30
2.Przerwa10:30-10:45
3.Rodzaje sprzedaży B2B – jaki typ wybrać ?
 • sprzedaż transakcyjna
 • sprzedaż konsultacyjna
 • sprzedaż przedsiębiorcza
 • przygotowanie adekwatnej wizyty handlowej
10:45-12:30
4.Przerwa obiadowa12:30-13:15
5.Warsztat sprzedawcy
 • psychologia podejmowania decyzji zakupowych/perspektywa klienta
 • perswazja
 • preswazja
13:15-14:45
6.Przerwa14:45-15:00
7.Warsztat sprzedawcy
 • zajęcia praktyczne
15:00-16:45
8.Podsumowanie i zakończenie16:45-17:00

Dzień 2

L.p.Zakres merytorycznyCzas trwania
1.Warsztat sprzedawcy / techniki sprzedaży
 • sprzedaże o stosunkowo małej wartości
09:00-10:30
2.Przerwa10:30-10:45
3.Warsztat sprzedawc y/ techniki sprzedaży
 • sprzedaże o dużej wartości
 • zajęcia praktyczne
10:45-12:30
4.Przerwa obiadowa12:30-13:15
5.Podstawowe zasady negocjacji
 • BATNA (NADNU), ZOPA
 • cena minimalna
 • koszt alternatywny
 • efekt kotwicy ( warsztaty)
 • taktyki
 • negocjacje integracyjne
13:15-15:15
6.Przerwa15:15-15:30
7.Customer Lifetime Value – w których klientów inwestować najwięcej czasu i zasobów. Jak używać rabatów i bonusów w sprzedaży15:30-16:45
8.Podsumowanie i zakończenie16:45-17:00

Opcje dalszego rozwoju

Indywidualne warsztaty negocjacji handlowych
Czas trwania: 2 dni
(niezbędne przygotowanie indywidualne teorii i przypadku na podstawie dostarczonych wcześniej lub wskazanych materałów)

 • Dzień 1 – ćwiczenie negocjacji z zapisem audio-video, planowanie negocjacji
 • Dzień 2 – negocjacje z zapisem audio-video, omówienie wyników

Akademia lidera sprzedaży. O efektywnym zarządzaniu sprzedażą
Czas trwania: 2 dni

 • Dzień 1- strategia sprzedaży, budżetowanie i wyznaczanie celów, kompletowanie i zarządzanie zespołem sprzedażowym
 • Dzień 2- wynagradzanie i motywowanie handlowców, szkolenie i rozwój handlowca, strategia rabatowania i bonusów